Tecnologíes Ready to Market
Les tecnologies Ready to Market, son el resultats dels projectes de R+D realitzats pels centres, dels que tenen la propietat industrial, que estan llestos per ser transferides a les empreses mitjançant contractes de llicencia d’explotació i/o de comercialització.

Veure les tecnologies Ready to Market.
Productes i Serveis

El mercat d'ARTIC és global. En ell, prioritzarà la col·laboració amb empreses catalanes per afavorir l'aprofitament de les capacitats dels centres ARTIC al territori, tot i que el seu posicionament pretén ser d'impacte internacional. Vol servir de trampolí per a la petita empresa per a la seva incorporació en consorcis europeus.

ARTIC segmenta el seu mercat segons les àrees de coneixement dels seus socis, afavorint amb això el lideratge de projectes estratègics. D'aquesta manera, els seus segments i els seus líders identificats són:

  • Solucions en enginyeria
  • Simulacions industrials
  • Tecnologia dels materials i disseny innovador
  • Energia, recursos naturals i medi ambient
  • Transport
  • Biomedicina
  • Comunicació i media
  • Cultura, turisme i esport
  • Percepció, cognició i social media
  • Indústries basades en l'experiència