Investigació de Frontera

Són aquelles investigacions que es desenvolupen en les fronteres del coneixement, pel potencial transformador i renovador que els seus resultats poden suposar en un avanç molt significatiu del saber, sent generadores de nous paradigmes que obren portes a nous enfocaments i formes de pensar, noves qüestions i plantejaments de la ciència.

Per exemple, solen

 • Abordar qüestions sobre les que existeix una forta controvèrsia en la comunitat científica de l'àmbit en què es desenvolupa.
 • Ser qüestions de difícil resposta, almenys amb els abordatges metodològics a l'ús.
 • Utilitzar metodologies i conceptes atípics en el seu àmbit.
 • Partir de resultats inesperats que posen en qüestió el paradigma dominant.
 • Relacionat amb això últim, centrar-se en qüestions la solució és clau per confirmar (o rebatre) el paradigma imperant.
 • Ser investigacions amb un nivell d'incertesa molt alt sobre el seu èxit.

Veure la Investigació de Frontera.

 • Salut
  • Barcelona Media
   • Processament de la imatge Medicina / Cultura i Turisme / Industrial / Real gaming
    • Construcció de models 3D a partir d'imatges
    • Detecció i identificació de gestos i moviments
    • Captura de moviment sense marcadors
    Àudio Medicina / Rehabilitació
    • Àudio 3D i binaural
    Social Media Medicina
    • Anàlisi de sentiment
    Percepció i cognició Medicina
    • Evaluació dels estats cognitius i emocionals
    Visualització virtual Medicina
    • Visualització interactiva 3D d'informació integrada
  • CIMNE
   • Mètode d'elements discrets i d'elements finits Farmàcia
    • Simulació de processos químics o industrials
    Nanotecnologia
    • Simulació de processos
    Biomecànica Medicina
    • Hidrodinàmica de fluids: Incorporació de partícules a la hidrodinàmica de fluids corporals
    • Mecànica del sistema cardiovascular
    • Mecànica del cor
    • Mecànica del sistema urològic
    • Mecànica del sistema respiratori
    • Mecànica d'ossos
    • Tractament d'imatges: Construcció de models per simulació
    Simulació de models complexos Medicina
    • Simulació de cèl · lules
    • Integració entre ossos i òrgans
    • Models constitutius de materials biològics: Simulació d'interacció d'implants en cos humà, esquelet i òrgans
    Eines d'ajuda a la decisió Diversos
    • Xarxes neuronals per a la construcció de plataformes d'ajuda a la decisió
  • CTM
   • Biomecànica Medicina
    • Models virtuals del sistema múscul-esquelètic
    • Avaluació biomecànica mitjançant la captura de moviments
    • Desenvolupament de plataformes informàtiques per a la interfície usuari-dispositiu
    • Disseny d'implants dentals, maluc, plaques de ostosíntesis
    • Estudi del comportament de teixits (ossos, cartílags, etc.)
    • Sistemes d'ajuda al diagnòstic de problemes ossis: Sensors basats en ultrasons
    Medicina / Assistència remota
    • Càlculs biomètrics
    • Sistemes AAL: Xarxes de sensors i monitorització de pacients a domicili
 • Smart Cities
  • Barcelona Media
   • Processament de la imatge Industrial / Seguretat
    • Detecció, segmentació, seguiment i classificació d'objectes
    Medicina / Cultura i Turisme / Industrial / Real gaming
    • Construcció de models 3D a partir d'imatges
    • Detecció i identificació de gestos i moviments
    • Captura de moviment sense marcadors
    Àudio Industrial
    • Sonorització, detecció i identificació de sorolls / sons a partir d'ultrasons
    Social Media Marketing / Publicitat / Seguretat
    • Anàlisi de converses a la xarxa
    • Anàlisi de sentiment
    • Predicció i perfilat d'usuaris
    Marketing / Publicitat
    • Seguiment de marca
    Percepció i cognició Marketing / Publicitat
    • Avaluació d'impacte en els usuaris
    • Generació d'il · lusió de moviment (convecció)
    Visualització virtual Marketing / Publicitat / Reial Gaming / Seguretat
    • Visualització interactiva 3D d'informació integrada
  • CIMNE
   • Eines d'ajuda a la decisió Diversos
    • Xarxes neuronals per a la construcció de plataformes d'ajuda a la decisió
    Eficiència energètica Transport
    • Inducció electromagnètica per a vehicle eléctric
    Energia
    • Producte: Empowering
    Resiliència urbana
    • Producte: UN-HABITAT Resilience Program Profile
  • CTM
   • Tecnologia dels materials Indústria / Construcció
    • Estudi i caracterització de nous materials
    Tecnologia Mediambiental: Recursos i residus Ecosistema / Indústria / Medi Ambient
    • Càlcul de la petjada de carboni de la indústria
    • Anàlisi quantitativa de Risc Químic
    • Anàlisi de Risc d'Ecosistemes
    • Gestió de l'aigua mitjançant sistemes de control avançat
    • Simulació industrial i processos de conformat
    Farmacèutic
    • Vàlvules i sistemes mecànics per a la indústria farmacèutica
    • Compactació de granulats farmacèutics i la seva caracterització mecànica
    • Recobriments biocompatibles per a implants dentals
    Gestió i eficiència energètica Transport
    • Monitorització de la recàrrega del vehicle elèctric
    • Comunicació vehicle pal recàrrega
    Urbanisme i Habitatge
    • Optimització energètica en edificis
    • Sistema de monitorització
    Ecosistema
    • Supervisió i estabilitat de Microxarxes
    • Programari de gestió de la demanda en Microxarxes
    • Gestió de l'aigua mitjançant sistemes de control avançat
Què fem?