BM en dades
 • Projectes: Des de la seva creació, fa 12 anys, ha dut endavant 500 projectes de gran impacte tecnològic i indústrial, d’abast català, estatal i internacional.
 • Negoci:
 • Equip: L’equip està format per més de 80 professionals altament especialitzats, a més d’una xarxa de col•laboradors adscrits a les diferents línies de recerca.
 • Spin-off: imm sound és la primera spin-off de Barcelona Media. Va ser adquirida per Dolby Laboratories.
 • Internacionalització:
  • Presència a Brasil amb Barcelona Media Inovação Brasil.
  • Projectes cooperatius d’I+D a Europa.
Solucions i serveis
 • Solucions innovadores que creen noves experiències interactives i contingut audiovisual amb imatges reals i sintètiques, so i text.
 • Capacitat d'anàlisi de continguts per maximitzar l'ús de tecnologies de senyals textuals i audiovisuals de processament i estudi semàntic de la dinàmica de les xarxes socials i les últimes tendències en la percepció i la cognició.
 • Capacitat demostrada per desenvolupar estratègies de gestió d’actius mitjançant l’aplicació de tecnologies d’avantguarda per maximitzar el rendiment social i econòmic.
 • La seva trajectòria acredita projectes d`èxit en els camps següents: Opinion Mining, Smart-cities, Seguretat, Mobilitat, Turisme, Cultura, Imatge, Àudio, Social Media Anàlisi, Pèrdua d’inventari, Realitat Virtual, Formació, Simulació, Retail.
Recerca i Labs de transferència (principals àrees)

Desenvolupa projectes i solucions tecnològiques a partir de propostes amb gran impacte tecnològic i industrial relacionades, entre d’altres, amb tecnologies de les seves línies de recerca en Àudio, Imatge, Percepció i Cognició i Social Media i a través dels seus laboratoris de transferència en Cultura i Turisme, Visualització Virtual i Àudio.

Visió

La visió de Barcelona Media és ser un centre de referència a escala global per als processos d'innovació i investigació aplicada a la indústria de la comunicació i altres sectors. També vol ser un punt de trobada entre la recerca acadèmica i les necessitats d’innovació de la indústria i una organització on es pensen, dissenyen i es materialitzen tecnologies, productes i serveis que millorin la vida de les persones.

Missió
La missió de Barcelona Media és realitzar recerca industrial i innovació per a les empreses amb l’objectiu de millorar la competitivitat de la indústria en el mercat global, les organitzacions i la vida de les persones.
Fundació Barcelona Media
0 1 2 3 4 5 6 7 8
 

Barcelona Media és un centre internacional d'innovació i recerca interdisciplinària capdavanter en el desenvolupament de solucions creatives i fiables en l'àmbit de la comunicació i dels media. Igualment, adapta i transfereix les seves capacitats i coneixements a camps tan diversos com l'educació, la mobilitat, la seguretat, el turisme i la cultura. Barcelona Media està compromesa en afermar el posicionament de Barcelona com a referència en l’ecosistema de la innovació a nivell europeu i mundial. Un exemple clar és l’aposta feta per Yahoo Lab!, que és present a Barcelona de la mà del centre tecnològic.